Бахцін

НН. Топ-50 беларускіх кніг ХХ стагоддзя

1. Максім Багдановіч. Вянок (59 галасоў)
2. Уладзімір Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха (56)
3. Уладзімір Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім. 51
4. Колас. Новая зямля. 47
5. Васіль Быкаў. Знак бяды. 46
6-7. Уладзімір Караткевіч. Чорны замак Альшанскі. 42
Мікола Ермаловіч. Старажытная Беларусь. 42
8. Сагановіч. Невядомая вайна. 40
9. Купала. Спадчына. 37
10-11. Геніюш. Споведзь. 36
Мележ. Людзі на балоце. 36.
12-14. Тарашкевіч. Граматыка. 33
Васіль Быкаў. Сотнікаў. 33.
Уладзімір Караткевіч. Хрыстос прызямліўся ў Гародні. 33
15-16. Вацлаў Ластоўскі. Кароткая гісторыя Беларусі. 32
Вітаўт Чаропка. Імя ў летапісе. 32
17-18. Колас. На ростанях. 31
Ігнатоўскі. кароткі нарыс гісторыі. 31
19-20. Смоліч. Геаграфія. 30
Арлоў. Таямніцы полацкай гісторыі. 30
21. Маўр. Палескія рабінзоны. 29
22-25. Арсеннева. Пад сінім небам. 28
Аляхновіч. У капцюрох. 28
Уладзімір Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі. 28
Кастусь Тарасаў. Памяць пра легенды. 28.
26-27. Купала жалейка. 27
Уладзімір Караткевіч. Вершы. 27
28-30. Васіль Быкаў. Сьцяна. 26
Ермаловіч. Па слядах аднаго міту. 26
Васіль Быкаў. Альпійская балада. 26
31-33. Гарэцкі. Рунь. 25
Колас. Сымон-музыка. 25
Туронак. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. 25.
34. Ластоўскі. Слоўнік. 21
35-36.Геніюш. Ад родных ніў. 20
Гілевіч. Родныя дзеці. 20
37-39. Акула. Змагарныя дарогі. 19
Віцьбіч. Плыве з-пад сьвятое гары Нёман. 19
Жылка. Выбраныя творы. 19.
40-44. Гарун. матчын дар. 18.
Гарэцкі. Дзве душы. 18.
Ластоўскі. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. 18.
Тарасаў. Пагоня на Грунвальд. 18
Міхась Ткачоў. Замкі Беларусі. 18.
45-51. Алексіевіч. У вайны не жаночае аблічча. 17.
Дайнэка. Меч князя Вячкі. 17.
Купала. Тутэйшыя. 17.
Разанаў. Вастрыё стралы. 17
Стральцоў. Выбранае. 17.
Цётка. Хрэст на свабоду. 17

Наша Ніва. 2000. 11 снежня
Бахцін

Дакументы Станіслава Чыжэўскага ў 21 фондзе

F21-74.
Арк. 1. Доклад инструктора С. Чижевскаго о положении  кооперации в Дисненском уезде. Машынапіс. На рускай мове.
Арк. 2-24адв. Доклад инструктора С. Чижевскаго о положении  кооперации в Дисненском уезде. Аўтограф. На рускай мове.

F21-75
Лісты да Станіслава Чыжэўскага ад “Уладзі”(арк. 1-2, 24-12-1921, руская мова), Вікторыі Коўкель (арк. 3-6, 1921, польская мова), Лявонція Міхайлава (арк.7, 2.09.1921, руская мова), Т. Сушковай (арк.8-8а, 29.07.1921, руская мова), Лявонція Міхайлава (арк. 9-10, 4.11.1921, руская мова).

F21-76
Арк. 1. Выпіска з метрычнай кнігі Полацкага рыма-каталіцкага парафіяльнага касцёла, у якой за 5 лютага 1889 года зроблены запіс пра хрост Эміліі Чыжэўскай, дачкі “полацкіх мяшчан Казіміра і Марыянны (народжанай Рэкіс) Чыжэўскіх”. Эмілія нарадзілася 1 лютага 1889 года ў засценку Гарбатка Полацкага прыхода. “Восприемники мещанин Доминик Чижевский и крестьянка Анна Рекис».
Арк. 2. Пасведчанне, што ўласніца дакумента – жонка казначэй-кватармайстра 62 рабочага батальона, Лявонція Дзям’янавіча Міхайлава, “уволеннаго вовсе от военной службы” – Эмілія Казіміраўна. 29.01.1918.
Арк. 3. Пасведчанне Камісара Дзісенскага павета, якое прадпісвае на забіраць фурманкі Станіслава Чыжэўскага, бо той праводзіць кааперацыйную працу. 15.11.1919.
Арк. 4. Пасведчанне Управы Віленскага Саюза Кааператываў – інструктара ВСК С. Чыжэўскага, які накіроўваецца для кантролю дзейнасці спажывецкіх таварыстваў Віленшчыны і Віцебшчыны, “вызваленых ад бальшавікоў”. 1.1.1920.
Арк. 5. Пасведчанне бежанкі Міхайлавай Эміліі Казіміраўны, пры якой знаходзіцца сын Валянцін 1 году. Народны камісарыят па вайсковых справах. Полацкі пленбеж. 6.01.1920. РСФСР.
Арк. 6. Дакумент падарожны Эміліі Чыжэўскай, на цягнік з Расіі да Вільні. 12.01.1920.
Арк. 7-8. Пропускі для Станіслава Чыжэўскага на сакавік і красавік 1920 г.

F21-77
Рукапісы і нататнікі Станіслава Чыжэўскага. Запісы па кааператыўных пытаннях, накіды і планы апавяданняў, накіды публіцыстычных артыкулаў. Аўтограф. 70 аркушаў.

F21-78
Пратаколы паседжанняў управы ВСК і Рэвізійнай Каімісіі ВСК.

F21-79
Белавы аўтограф і чарнавік работы Станіслава Чыжэўскага “Руйнаванне кааперацыі”, датаванай 6.10.1922. Выразкі з публікацыяй гэтай работы ў газеце “Беларускі Звон”.